KNING
Stichting Kinderen en kleinkinderen Nederlands-Indië en Nieuw-Guinea veteranen
 

anbi


De Stichting KNING heeft een ANBI-status. Dit betekent dat donaties en giften, indien u voldoet aan de door de belastingdienst gestelde eisen, aftrekbaar zijn.


fiscaalnummer:  8586.31.349


Secretaris: Guus Pol

Penningmeester: Peter Stam

Doel:

 • De stichting stelt zich ten doel de herinnering in stand te houden aan de veteranen die in de periode 1945 - 1962 in het voormalige Nederlands-Indië en Nieuw-Guinea actief zijn geweest. Hiermee wil de stichting de traditie voortzetten van de verschillende organisaties van veteranen uit deze periode.
 • De stichting wil dit doel bereiken door:
 • Aandacht te vestigen op de veteranen en hun bijzondere status in die zin dat het de eerste en grootste groep naoorlogse veteranen betreft.
 •  Begrip te kweken voor hetgeen de veteranen in de periode 1945 - 1962 in het voormalige Nederlands-Indië en Nieuw-Guinea uit naam van het Koninkrijk der Nederlanden hebben gedaan.
 • Informatie te verstrekken over de veteranen en hun verrichtingen.
 • Bijeenkomsten van veteranen, hun kinderen, kleinkinderen, overige familieleden en andere geïnteresseerden c.q. belanghebbenden te organiseren.
 • Tijdens de jaarlijkse herdenking van de veteranen uit Nederlands-Indië op de eerste zaterdag van september een krans te leggen en eventueel een voordracht te geven.
 • Op overige momenten wanneer dit gepast lijkt de veteranen te vertegenwoordigen.
 • De stichting heeft nadrukkelijk niet tot doel om winst te maken.
 • het bestuur verricht zijn werkzaamheden onbezoldigd
 •  Voor deze activiteiten wil de stichting fondsen werven door:
 1.  Het stichtingskapitaal,
 2.  Subsidies en donaties,
 3. Opbrengsten van georganiseerde acties 
 4.  Erfstellingen, legaten en schenkingen,
 5.  Eventuele andere verkrijgingen en baten.

 


Activiteiten 2022
 • Lintenactie tijdens herdenking in Roermond
 • Kranslegging bij het monument in september
 • Kaarsenactie bij het Monument in Roermond