KNING
Stichting Kinderen en kleinkinderen Nederlands-Indië en Nieuw-Guinea veteranen
 

joseph mevis

Nooit meer thuis, Joseph Mevis 32 HpVa. 

Geboren als zoon van Hendrik Mevis en Anna Smeets op 18-03-1919 te Obbicht Limburg. Hendrik Mevis, diende bij de Huzaren daarna bij de Marechaussee. Na zijn huwelijk was hij gemeenteveldwachter in Obbicht en Rijksveldwachter in Berg-Urmond. Later een van de markantste Schinveldenaar waar hij Rijksveldwachter Brigadier was tot aan zijn pensionering.

Het Gezin bestond uit 11 Kinderen. Uit dit gezin gingen 6 zonen in het leger. Toon Mevis , Lei Mevis en Jan Mevis zaten in Nederland in het Leger. Jan Mevis sneuvelde op 10 mei 1940 bij Rothum Limburg . Piet Mevis, Math Mevis en Joseph Mevis gingen naar Nederlands-Indië. Piet Mevis verbleef op Sumatra, Math Mevis op West-Java en Joseph Mevis op Midden-Java. Joseph Mevis Legerno. 190318012 Werd ingelijfd op 2 Oktober 1939 als G.D. van de lichting 1939 uit schinveld. Benoemd tot Korporaal op 29-12-1939. Wekte als Bewaker Interneringskamp tot hij op 25 November 1946 wordt geroepen om naar Nederlands-Indië te gaan. 2 e Compagnie korps geneeskundige troepen te gaan dienen, 32 HpVa.

Joseph Mevis trouwde 22-08-1944 Albertina de Groot. Op 25-07-1945 werd zijn eerste kind geboren , Theadora Mevis. Op 23-09-1946 werd zijn zoon Jozef Mevis geboren, zijn zoon overleed op 06-11-1846 en werd maar 14 dagen oud. Theadora , zijn dochter is zijn enigste kind gebleven. Op 6 November overleed zijn zoon en op 25 November werd hij opgeroepen om naar Nederlands-Indië te gaan. Op 19-12-1946 werd een laatste foto gemaakt van het jonge gezin Joseph Mevis bij zijn Ingeschepingsverlof. De 32 HpVa Bestond uit 12 Officieren, 13 onder-officieren en 147 Korporaals en Manschappen, werd op 1 December 1946 opgericht te Utrecht. Op 28 December 1946 werd Joseph Mevis met zijn gehele onderdeel ingescheept op het Moterschip Sloterdijk en vertrok dezelde dag naar Nederlands-Indië. Op 24 Januari 1947 vond de ontscheping plaats te Tand jong Priok en werd de HpVa gelegerd in het Transit-Camp. Op 31 Januari 1947 werd het gehele onderdeel per vliegtuig verplaats naar Bandoeng en vandaar doorgezonden naar Tjimah. Legering werd gevonden in het Kampament van het Militair Hospitaal. De daarop volgende maanden werden gebruikt voor opleiding der troepen.

De opleiding was op 1 Juli 1947 afgesloten en de uitrusting was gecompleteerd. In de nacht van 20 en 21 juli vertrok de 32 HpVa in de colonne van de V Brigade uit Tjimahi en vestigde zich in de gevangenis Soeka Miskin te Sindanglaia om hier medische hulp te verlenen. Op 22 juli vertrekt men en komt op 23 Juli aan in Cheribon. Hier verleend men medische hulp in het Oranje Hospitaal. Op 27 juli arriveerde de 32 HpVa in Slawi en richt hier een hospitaal in de vereningde Suikerfabriek in . Op 30 juli vertrekt men uit Slawi en bereikt 31 juli Poerwokerto, alwaar de 32 HpVa werd ingericht in het Zendingshospitaal. Hier verzorgde men de gewonde tot de Javaanse geneesheer directeur Dr. Sardjono Dhanoedibroto met het overige Hospitaal personeel dor 1-5 RI uit Kanangmangoe teruggevoerd werden en de verzorging van de gewonde overnam.De 32 HpVa verblijft hier tot ultimo September 1947. Vanuit Poerwokerto gaat Joseph Mevis 2 weken met de Officieren mee op dienstreis. 

 

Op 15-10-1947 Schrijft Josep Mevis zijn laatste brief aan zijn ouders in Limburg.Op 16-10-1947 vliegt men van Bandung terug

naar Tjilatjap omdat de 32 HpVa verhuist van Poerwokerto naar Tjilatjap. Ongeveer 2 weken later 28-10-1947. is Joseph Mevis in een 2,5 Tonner Vrachtwagen samen met de Kopr. v/d Biggelaar onderweg vanuit Tjilatjap om uiteindelijk te gaan fourageren ( voedsel te verzamelen ) in Boejoemas. De 2,5 Tonner werd bestuurd door Korp. De Haan. De 2,5 Tonner moet over de rivier,
genoemd Kalie Tadjoem rijden. Bij het op de brug rijden over de Kalie Tadjoen raakt de bestuurde de macht over het stuur kwijd en de 2.5 Tonner beland in de Klaie Tadjoen. Korp. De Haan en Korp. Biggelaar is het gelukt de Vrachtauto onder water te verlaten net als de 5 chinezen die zich in de laadbak bevonden. Joseph Mevis die voor in de 2,5 Tonner tussen Korp. De Haan en Korp. Biggelaar in zat heeft dit ongeluk helaas niet overleeft.

Joseph Mevis werd op 29 oktober 1947 met militaire eer begraven op de militaire Begraafplaats te Boenjoemas en op 10 September 1949 overgebracht naar het ereveld Pandu in Bandung. Zo kwam hij nooit meer thuis en groeide zijn enigste dochter Theadora Mevis zonder vader op. Helaas ook nooit in de gelegenheid geweest om zijn graf eens te bezoeken in Nederlands-Indië.